فعالیت های مهد کودک آمینا

آموزش با
بازی و سرگرمی
آزمایشگاه
کارگاه علوم
بانک
جوایز
سرویس
رفت و آمد
آموزش
زبان انگلیسی
استدیو 
و سالن همایش
زمین ورزش
مجهز
اتاق تلویزیون
و سالن همایش

مهد کودک آمینا در سال 1400 تاسیس گردید.
این مهد کودک دارای امکاناتی همچون:
زمین بازی، اتاق تلویزیون و سالن همایش، آزمایشگاه علوم، زمین ورزش مجهز، سرویس رفت و آمد و … می باشد.

برتری مهد کودک آمینا نسبت به دیگر مهد کودک ها

آبدارخانه(کارگاه آشپزی)

زمین ورزش و اسکیت

باغچه آموزشی